ΥΠΕΚΑΚΑ

| 0 ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΕΚΑΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ

0
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
DOCUMENTS AT 0 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

To Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συστήθηκε με τον Α.Ν του 1935 “Περί συστάσεως Υπουργείου Εργασίας”, ενώ το υφιστάμενο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του συμπληρώθηκε με τη μεταφορά στο Υπουργείο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (π.δ 372/14.9.1995) και της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας (ν.4052/2012). Εδρεύει στην οδό Σταδίου 29 στην Αθήνα.

Αποστολή του Υπουργείου είναι ο σχεδιασμός, η λήψη και η εφαρμογή μέτρων πολιτικής για την προώθηση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της αγοράς εργασίας, η δημιουργία ενός αποτελεσματικού και βιώσιμου μοντέλου κοινωνικής πρόνοιας, η ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και της κοινωνικής συνοχής και η διασφάλιση της σταθερότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας.

Για την επίτευξη των παραπάνω το Υπουργείο προωθεί:
1. Την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την καταπολέμηση της αδήλωτης, ανασφάλιστης και ,εν γένει, παράνομης εργασίας, την ασφάλεια και υγεία στην εργασία και τη δημιουργία ποιοτικών και παραγωγικών θέσεων εργασίας.
2. Tην ενίσχυση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας, καθώς και την προαγωγή της προσαρμοστικότητας και αναβάθμισης της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.
3. Την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και τη διαμόρφωση και εφαρμογή ενός συνολικού αποτελεσματικού και βιώσιμου μοντέλου Κοινωνικής Πρόνοιας το οποίο κατανέμει με δίκαιο τρόπο τους διαθέσιμους πόρους στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
4. Τη διαμόρφωση ενός δίκαιου, βιώσιμου και αποτελεσματικού συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.