ΣΕΤΕ

| 0 ΕΓΓΡΑΦΑ
ΣΕΤΕ

ΕΓΓΡΑΦΑ

0
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
DOCUMENTS AT 0 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, με σκοπό τη συνεχή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου του τουρισμού στην ελληνική οικονομία. Εκπροσωπεί τις πανελλήνιες κλαδικές ενώσεις τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και μεμονωμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ευρύτερα στην τουριστική οικονομία και καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των τουριστικών δραστηριοτήτων.

Ο ΣΕΤΕ οραματίζεται μια ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, η οποία θα στοχεύει στη βελτίωση των αποδόσεων, με παράλληλη αύξηση του αριθμού των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων, με καλύτερη κατανομή της τουριστικής προσφοράς σε όλες τις περιοχές της χώρας και με καλύτερη χρονική κατανομή της ζήτησης. Όλα αυτά θα πραγματοποιούνται μέσα στο πλαίσιο προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και στο πλαίσιο σεβασμού και ανάδειξης του πολιτισμού μας.

Από το 2013 είναι επίσημος Κοινωνικός Εταίρος και έχει ιδρύσει την Marketing Greece, καθώς και το Ινστιτούτο ΣΕΤΕ. Η Marketing Greece Α.Ε. είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει ως πρωταρχικό στόχο την αποτελεσματική προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, στοχεύει, μέσω ενός πλάνου πολυεπίπεδης επικοινωνιακής στρατηγικής, να αναδείξει τη χώρα μας σε έναν από τους σημαντικότερους και ελκυστικότερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Το Ινστιτούτο ΣΕΤΕ στόχο έχει  τη στρατηγική ενίσχυσης και βελτίωσης της ποιότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αλλά και την ουσιαστική παρέμβαση στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα μας. Ταυτόχρονα,  ενισχύει του έργου του ΣΕΤΕ, μέσω της παροχής επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της ποιότητας στον τομέα του τουρισμού, καθώς και την ενίσχυση των μηχανισμών και των πολιτικών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.