ΓΣΕΕ

| 2 ΕΓΓΡΑΦΑ
ΓΣΕΕ

ΕΓΓΡΑΦΑ

2
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
DOCUMENTS AT 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
2
ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

Η ΓΣΕΕ είναι η κεντρική τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της χώρας. Ιδρύθηκε το 1918 και είναι η πιο αντιπροσωπευτική οργάνωση εργαζομένων στην Ελλάδα.

Η ΓΣΕΕ εκφράζει την ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα δεδομένου ότι όλες οι διαφορετικές ιδεολογικές συνδικαλιστικές τάσεις εκπροσωπούνται μέσα από τις αντίστοιχες συνδικαλιστικές ομάδες της Συνομοσπονδίας. Τα συλλογικά όργανα της ΓΣΕΕ είναι το πανελλαδικό Συνέδριο, το Γενικό Συμβούλιο, η Διοίκηση, η Εκτελεστική Επιτροπή, το Προεδρείο, η Ελεγκτική Επιτροπή. Στο πλαίσιο της Διοίκησης της ΓΣΕΕ λειτουργούν ειδικές οργανωτικές-θεματικές Γραμματείες.

Η Συνομοσπονδία εκπροσωπεί σε εθνικό επίπεδο απέναντι στην κυβέρνηση και τους εργοδότες το μεγαλύτερο μέρος των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΔΕΚΟ, κλπ.) μέσω των οργανώσεων μελών της από 68 κλαδικές Ομοσπονδίες και 79 Εργατικά Κέντρα σε όλη τη χώρα. Ως εθνικός κοινωνικός εταίρος από την πλευρά των εργαζόμενων, η ΓΣΕΕ συμμετέχει στις  συλλογικές διαπραγματεύσεις για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία θέτει τα κατώτερα όρια προστασίας όλων των εργαζόμενων στη χώρα. Μετά τη δημιουργία και ανάπτυξη διμερών και τριμερών δομών στην Ελλάδα, η ΓΣΕΕ συμμετέχει σε ένα ευρύ φάσμα θεσμών κοινωνικής πολιτικής, οργάνων διευθέτησης διαφορών, επιτροπών, κλπ. με συμβουλευτικές αρμοδιότητες και αρμοδιότητες λήψεως αποφάσεων για εργασιακά θέματα.

Η ΓΣΕΕ ως ενωτική και αυτόνομη συνδικαλιστική οργάνωση επιδιώκει ενεργά, στη διάρκεια της μακράς ιστορίας της, την προάσπιση και προώθηση των οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των εργαζόμενων στο πλαίσιο των αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής, της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, η αποτελεσματική προστασία των συνδικαλιστικών ελευθεριών και των εργασιακών δικαιωμάτων, η δίκαιη παγκοσμιοποίηση και η αξιοπρεπής εργασία με προστασία του περιβάλλοντος, ο αγώνας κατά της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων, η στήριξη και ενδυνάμωση των θεσμών κοινωνικού διαλόγου και δημοκρατίας, η ενίσχυση μιας κουλτούρας κατανόησης ενάντια στις καταστροφικές συνέπειες της βίας, του πολέμου, των διακρίσεων και της μισαλλοδοξίας είναι κεντρικοί στόχοι του έργου μας.

Στη σημερινή εποχή των έντονων αναδιαρθρώσεων αναφορικά, κατά κύριο λόγο, με την απορρύθμιση και την απελευθέρωση της οικονομίας σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση και την κρίση εξωτερικού χρέους και τις πολιτικές λιτότητας, θέματα όπως απασχόληση και ανεργία, αδήλωτη και μερικά/ψευδώς δηλωμένη  εργασία, εργασιακές σχέσεις, μισθοί, συλλογικές συμβάσεις, δίκαιη αναδιανομή εισοδήματος, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, εργασιακή ασφάλεια και κοινωνική ασφάλιση και το δικαίωμα στη συλλογική δράση συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, στα βασικά πεδία ενδιαφέροντος και δράσης του ελληνικού συνδικαλιστικού Κινήματος. Από τις απαρχές της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ιδιαίτερα μετά το 2009, η ΓΣΕΕ έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές της στον αγώνα κατά των μέτρων λιτότητας και του ρόλου των διεθνών χρηματοοικονομικών θεσμών στους διεθνείς μηχανισμούς δανεισμού με στόχο την αποκατάσταση της ισχύος των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζόμενων που έχουν επανειλημμένα υποστεί σοβαρές παραβιάσεις.

Η ΓΣΕΕ είναι προσηλωμένη στην επίτευξη αποτελεσματικής Ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας και συνδικαλιστικής αλληλεγγύης σε διασυνοριακό επίπεδο και σε όλο τον κόσμο για την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας, ειρήνης και δημοκρατίας. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΓΣΕΕ είναι μέλος της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣΕΣ) από το 1976. Σε διεθνές επίπεδο, η ΓΣΕΕ ιστορικά υπήρξε μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ελεύθερων Συνδικάτων (ΔΣΕΣ) από την ίδρυσή της το 1950 με μια διακοπή στη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα. Από το ιδρυτικό της Συνέδριο το 2006, η ΓΣΕΕ είναι μέλος της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (ΔΣΣ) καθώς και της Συνδικαλιστικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (TUAC) στον ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ).

Προκειμένου να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που προκύπτουν από τις κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές, η ΓΣΕΕ δημιούργησε εξειδικευμένες δομές που στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό το έργο της συμπεριλαμβανομένων του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ), του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ), της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) και του Αρχείου Ιστορίας Συνδικάτων (ΑΡΙΣΤΟΣ).

ΓΣΕΕ ΕΓΓΡΑΦΑ