ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΣΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επιχειρησιακή έρευνα με στόχο τον εντοπισμό των εμποδίων στη δημιουργία επίσημων θέσεων εργασίας και μέτρων για την αντιμετώπιση της. Επιχειρησιακή Έρευνα

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ