31 Οκτ 2016

ΔΟΕ: “Μετάβαση στην επίσημη απασχόληση.”

ΔΟΕ: “Μετάβαση στην επίσημη απασχόληση.”

Τα μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα.

Νέα πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη μείωση της αδήλωτης εργασίας η οποία παραμένει ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας.

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και οι κοινωνικοί εταίροι της χώρας έχουν συμφωνήσει σε έναν οδικό χάρτη για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα. Η συμφωνία βασίζεται στον αποτελεσματικό κοινωνικό διάλογο με βάση τα κύρια πορίσματα και τις συστάσεις της διαγνωστικής έκθεσης της ΔΟΕ για την αδήλωτη εργασία στην Ελλάδα. Στην έκθεση εκτιμάται ότι το μέγεθος της παραοικονομίας στη χώρα αγγίζει 25 % του ΑΕΠ.

Ο οδικός χάρτης υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια ενός εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Γιώργο Κατρούγκαλο, τον κ. Γιάννη Παναγόπουλο, Πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), τον κ. Χάρη Κυριαζή, Σύμβουλο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τον κ. Γιώργο Καββαθά, Πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), τον κ. Βασίλη Κορκίδη, Πρόεδρο της  Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και τον κ. Γιάννη Ρέτσο, Πρώτο Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

“Ο οδικός χάρτης είναι ένα μεγάλο βήμα για να αυξήσουμε σημαντικά τις προσπάθειες για τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα. Θα συμβάλλει στην αποφυγή της θεώρησης αυτής της μορφής εργασίας ως στρατηγική επιβίωσης για τους ανθρώπους που εξαιρούνται από τη δηλωθείσα οικονομία», δήλωσε ο Heinz Koller, Βοηθός Γενικού Διευθυντή και Περιφερειακός Διευθυντής για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία της ΔΟΕ.

Η έκθεση της ΔΟΕ καταδεικνύει ότι η αδήλωτη εργασία είναι διάχυτη σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες. Ωστόσο, είναι περισσότερο ορατή σε μία «κατώτερη κλίμακα» που αποτελείται από νέους και άτομα με οικονομικές δυσκολίες, καθώς και σε μια «ανώτερη κλίμακα» αποτελούμενη από εξειδικευμένες επαγγελματικές ομάδες, όπως οι δικηγόροι, ιατροί και λογιστές.

Παραθέτοντας την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του 2013, η μελέτη αναφέρει ότι το 67,3% της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα ανήκει στη μισθωτή απασχόληση (με 13,3% πλήρως αδήλωτη μισθωτή απασχόληση και 54% μερικώς δηλωμένη απασχόληση), το 10.2% αφορά στην αδήλωτη αυτοαπασχόληση και το 22.5% αποτελεί αμειβόμενες εργασίες στο πλαίσιο στενών κοινωνικών επαφών.

Το υψηλά επίπεδα της αυτο-απασχόλησης και το μεγάλο μερίδιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναφέρονται επίσης μεταξύ των λόγων για το μέγεθος της αδήλωτης οικονομίας.

Η έκθεση εξετάζει κυρίως τα αίτια της αδήλωτης οικονομίας και αναδεικνύει τις αδυναμίες των επίσημων θεσμών, που οδηγούν στο  αποτέλεσμα οι πολίτες να θεωρούν ως κοινωνικά αποδεκτό αυτό που θεωρείται παράνομο από το κράτος.

Οι συγγραφείς αναγνωρίζουν μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση του ζητήματος, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής αυστηρότερων κυρώσεων, της μείωση του μη μισθολογικού κόστους και τον περιορισμό των γραφειοκρατικών υποχρεώσεων και της γραφειοκρατίας. Ωστόσο, όπως δήλωσαν, απαιτούνται ακόμη περισσότερα κίνητρα και αποτελεσματικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τη μείωση της αδήλωτης εργασίας και την αποφυγή  μίας προσέγγισης που βασίζεται αποκλειστικά στην καταστολή.

Εθνικό σχέδιο δράσης

Η έκθεση, ως εκ τούτου, κάνει έκκληση για ένα εθνικό σχέδιο δράσης σχετικά με τη μείωση της αδήλωτης εργασίας. Εκτός από πιο αποτελεσματικά μέτρα αποτροπής, προτείνει και διάφορα κίνητρα στις επιχειρήσεις για να μεταβούν στην επίσημη οικονομία.

Άλλα μέτρα θα περιλαμβάνουν την αποκατάσταση της πτώσης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, τη βελτίωση της ποιότητας της κυβέρνησης και την περαιτέρω μείωση της διαφθοράς. Η αύξηση των δαπανών για παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας θα βοηθήσει περαιτέρω τις ευάλωτες ομάδες και θα αναπτύξει πιο αποτελεσματικά και στοχευμένα συστήματα κοινωνικών μεταβιβάσεων που θα περιορίζουν τη διεύρυνση των επιπέδων εισοδηματικής ανισότητας.

Άλλα βήματα περιλαμβάνουν πιο στοχευμένες επιθεωρήσεις, βελτίωση της κατάρτισης των επιθεωρητών εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης και των φορολογικών ελεγκτών , αλλά και μεταρρύθμιση των δημόσιων υπηρεσιών ώστε να γίνουν πιο φιλικές προς τον πολίτη.

Η έκθεση και ο οδικός χάρτης, που συντάχθηκαν σε στενή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους, είναι σημαντικά αποτελέσματα ενός έργου της ΔΟΕ που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την υποστήριξη της μετάβασης από την άτυπη στην επίσημη οικονομία και την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα.

Όλες οι προτάσεις βασίζονται στη Σύσταση 204 της ΔΟΕ σχετικά με τη μετάβαση από την άτυπη στην επίσημη οικονομία, που εγκρίθηκε κατά τη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας τον Ιούνιο του 2015. Η Σύσταση παρέχει στρατηγικές και πρακτικές οδηγίες σχετικά με τις πολιτικές και τα μέτρα που μπορούν να διευκολύνουν τη μετάβαση από την άτυπη προς το επίσημη οικονομία.

«Πολλές από αυτές τις συστάσεις μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή στην Ελλάδα μέσω μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής», καταλήγει ο Frédéric Lapeyre, επικεφαλής της Μονάδας Άτυπης Οικονομίας στο Τμήμα Πολιτικής Απασχόλησης της ΔΟΕ.

Ο οδικός χάρτης περιέχει μια σειρά αλληλένδετων ενεργειών, οι οποίες θα στηρίξουν την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα μεταξύ των ετών 2016 έως 2019. Βασίζεται σε δύο πυλώνες: 1) έναν μόνιμο τριμερή φορέα κοινωνικού διαλόγου που χρησιμοποιεί τις κατάλληλες νομικές διατάξεις και αναλαμβάνει την ευθύνη για μία ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα, 2) τη διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των διαφόρων οργάνων επιβολής του νόμου.