25 Απρ 2016

Συνάντηση Εργασίας

Συνάντηση Εργασίας

Εργαστήρι με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων για την επίτευξη συναίνεσης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, με τη συμμετοχή των φορέων εκπροσώπησης των εργαζομένων.

It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.