4 Οκτ 2016

Συνάντηση Εργασίας

Συνάντηση Εργασίας

4-5 Οκτωβρίου 2016: Υψηλού επιπέδου διήμερο εργαστήρι για την προετοιμασία μιας στρατηγικής και ενός σχεδίου δράσης της Επιθεώρησης Εργασίας ως προς την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας