6 Ιούλ 2016

Συνάντηση Εργασίας

Συνάντηση Εργασίας

6 Ιουλίου 2016: Υψηλού Επιπέδου εργαστήρι για την τριμερή επικύρωση της Διαγνωστικής Έκθεσης για την αδήλωτη εργασία στην Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

24 Απρ 2016 Workshop
25 Απρ 2016 Workshop
26 Μαΐ 2016 Workshop

It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.