6 Ιούλ 2016

Συνάντηση Εργασίας

Συνάντηση Εργασίας

6 Ιουλίου 2016: Υψηλού Επιπέδου εργαστήρι για την τριμερή επικύρωση της Διαγνωστικής Έκθεσης για την αδήλωτη εργασία στην Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

24 Απρ 2016 Workshop
25 Απρ 2016 Workshop
26 Μαΐ 2016 Workshop