26 Μαΐ 2016

Συνάντηση Εργασίας

Συνάντηση Εργασίας

Διήμερο Εργαστήρι (26-27 Μαΐου) με θέμα την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ σχετικά με τις στρατηγικές και τις μεθόδους Επιθεώρησης Εργασίας για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.