26 Μαΐ 2016

Συνάντηση Εργασίας

Συνάντηση Εργασίας

Διήμερο Εργαστήρι (26-27 Μαΐου) με θέμα την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ σχετικά με τις στρατηγικές και τις μεθόδους Επιθεώρησης Εργασίας για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.