30 Ιαν 2019

Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιχειρησιακή έρευνα με στόχο τον εντοπισμό των εμποδίων στη δημιουργία επίσημων θέσεων εργασίας και μέτρων για την αντιμετώπιση της. Επιχειρησιακή Έρευνα

It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.