30 Ιαν 2019

Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιχειρησιακή έρευνα με στόχο τον εντοπισμό των εμποδίων στη δημιουργία επίσημων θέσεων εργασίας και μέτρων για την αντιμετώπιση της. Επιχειρησιακή Έρευνα