26 Οκτ 2016

Συνάντηση Εργασίας

Συνάντηση Εργασίας

Υψηλού επιπέδου τριμερές  εργαστήρι ως προς την τριμερή Επικύρωση του Οδικού Χάρτη και τις συστάσεις πολιτικής προτεραιότητας για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα για τα επόμενα τρία χρόνια (2017-2019).