26 Οκτ 2016

Τριμερής επικύρωση Οδικού Χάρτη για την Αδήλωτη Εργασία

Τριμερής επικύρωση Οδικού Χάρτη για την Αδήλωτη Εργασία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τριμερής επικύρωση Οδικού Χάρτη για την Αδήλωτη Εργασία
Παρέμβαση Προέδρου ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΓΣΕΕ