6 Ιούλ 2016

Τριμερής Επικύρωση Διαγνωστικής Έκθεσης για την Αδήλωτη Εργασία

Τριμερής Επικύρωση Διαγνωστικής Έκθεσης για την Αδήλωτη Εργασία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Παρέμβαση Προέδρου ΓΣΕΕ
Γιάννη Παναγόπουλου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΓΣΕΕ

It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.