6 Ιούλ 2016

Τοποθέτηση επί του σχεδίου της Διαγνωστικής Έκθεσης για την Αδήλωτη Εργασία στην Ελλάδα, ILO & European Commission

Τοποθέτηση επί του σχεδίου της Διαγνωστικής Έκθεσης για την Αδήλωτη Εργασία στην Ελλάδα, ILO & European Commission

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ομιλία Προέδρου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΣΕΕ