20 Νοέ 2020

Συγκριτική Επισκόπηση – Συστήματα Επίλυσης Ατομικών και Συλλογικών Εργατικών Διαφορών

Συγκριτική Επισκόπηση – Συστήματα Επίλυσης Ατομικών και Συλλογικών Εργατικών Διαφορών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ILO