28 Φεβ 2017

Πιλοτικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας

Πιλοτικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το πιλοτικό πρόγραμμα στοχευμένων ελέγχων αποτελεί δράση του τριετούς οδικού χάρτη για την εφαρμογή μιας ολιστικής ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέγγισης προς την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα, ο οποίος επικυρώθηκε, με την παρουσία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, σε τριμερές επίπεδο στις 26-10-2016 ανάμεσα στην Ελληνική Κυβέρνηση, και τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Η δράση θα αποτελέσει οδηγό καλής πρακτικής για αποτελεσματικές επιθεωρήσεις και τα αποτελέσματά της θα εφαρμοστούν στην πράξη με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ILO