6 Μαρ 2017

Κύρωση της υπ’ αριθ. 81 ∆ιεθνούς Συµβάσεως «περί επιθεωρήσεως εργασίας εις την Βιοµηχανίαν και το Εµπόριο».

Κύρωση της υπ’ αριθ. 81 ∆ιεθνούς Συµβάσεως «περί επιθεωρήσεως εργασίας εις την Βιοµηχανίαν και το Εµπόριο».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣΦΕΚ 139/Α/2-6-55
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ILO