28 Φεβ 2017

Σύσταση 204 αναφορικά με τη μετάβαση από την Άτυπη στην Τυπική Οικονομία.

Σύσταση 204 αναφορικά με τη μετάβαση από την Άτυπη στην Τυπική Οικονομία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

H Σύσταση Νο 204 παρέχει οδηγίες προς τα Μέλη ώστε να ακολουθήσουν έναν τριπλό στόχο:

  • τη διευκόλυνση της μετάβασης των εργαζομένων και των οικονομικών μονάδων από την άτυπη στην επίσημη οικονομία, με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων και την εξασφάλιση ευκαιριών για την ασφάλεια του εισοδήματος, του προς το ζην και την επιχειρηματικότητα.
  • την προώθηση της δημιουργίας, τη διατήρηση και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και των αξιοπρεπών θέσεων εργασίας στην επίσημη οικονομία και τη συνοχή των πολιτικών για τη μακροοικονομία, την απασχόληση, την κοινωνική προστασία και άλλες κοινωνικές πολιτικές, καθώς επίσης
  • την αποτροπή της μετατροπής των θέσεων εργασίας της επίσημης οικονομίας σε  άτυπης οικονομίας.

Η σύσταση βασίζεται στην κοινή αντίληψη και εμπειρία των συστατικών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ότι η μετάβαση στην επίσημη οικονομία μπορεί να διευκολυνθεί καλύτερα μέσω μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, ένα μείγμα πολιτικής και θεσμικού συντονισμού που χτίστηκε για τον κοινωνικό διάλογο, την προώθηση της απασχόλησης και των ευκαιριών εισοδήματος , τα δικαιώματα και την κοινωνική προστασία και για ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις της επίσημης οικονομίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ILO

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ