ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDF
30 Ιαν 2019

Έκθεση αξιολόγησης

Έκθεση αξιολόγησης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έκθεση αξιολόγησης για τις αναγκαίες τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου σχετικά με τις επιθεωρήσεις στον κλάδο της γεωργίας και τις Συστάσεις για τροποποιήσεις σύμφωνα με τη Σύμβαση 129 του ILO.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ILO

It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.