14 Φεβ 2017

Κύρωση της υπ’ αριθ. 142 «για το ρόλο του επαγγελµατικού προσανατολισµού και της εκπαίδευσης στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού»

Κύρωση της υπ’ αριθ. 142 «για το ρόλο του επαγγελµατικού προσανατολισµού και της εκπαίδευσης στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣΦΕΚ 141/Α/1-06-89
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ILO

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ