16 Φεβ 2017

Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Αφάλισης και άλλες διατάξεις ν.3996/2011

Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Αφάλισης και άλλες διατάξεις ν.3996/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣΦΕΚ 170/Α/05-08-2011
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ILO