Επικοινωνια

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γραφείο της ΔΟΕ στην Ελλάδα.
Γραφείο ΔΟΕ στην Ελλάδα
Tηλ (Ελλάδα) +30 213 02 96 731
Aθηνά Μαλαγαρδή
National Program Officer
Ήρα Σκαλίδα
Administrative Assistant