ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΣΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.
Αντιμετώπηση της αδήλωτης εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση